Welcome to Our Website


 

Pusat Sumber Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu (PSPKKM) adalah satu laman web khas yang ditubuhkan untuk mengumpul segala bahan rujukan atau pun topik mengenai Melayu. Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu adalah pusat yang aktif menjalankan kajian mengenai orang Melayu dan kajian-kajian tersebut dipecahkan dalam 5 aspek kajian/bidang. Bidang tersebut ialah ekonomi Melayu di Malaysia, Pembangunan dan Pendidikan Melayu, Isu Sosial dan Pembangunan Sosial orang Melayu, Islam dan orang Melayu serta Pengetahuan Peribumi yang memfokuskan orang Melayu.

Oleh itu, laman web ini adalah bertujuan untuk mengumpul segala bahan yang telah dikumpulkan untuk kajian-kajian tersebut bagi tujuan pendokumentasian dan memudahkan rujukan mengenai orang Melayu dilakukan.